• Компетенције: лична страница на порталу НПАО Универзитета у Нишу
 • Преузмите: Europass model CV
 • Анђела Ђошић рођена је у Нишу , 01. 01. 1988. године. По завршетку средње Медицинске школе „ др Миленко Хаџић” уписала је основне академске студије на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу (шк. 2007/2008. године). Сваку годину студија завршава у року са свим положеним испитима. Школске 2010/2011. године дипломира на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу са просечном оценом 9,39 (девет, 39/100) у току студија.
  Уписала је мастер студије на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу (шк. 2011/2012. године). Завршила студије у року са просечном оценом 9,70 (девет, 70/100). Исте године брани мастер рад на тему „ Разлике у флексибилности и равнотежи између ученика који се баве спортом и ученика неспортиста“ са оценом 10 (десет).
  Добитник је Повеље најбољем студенту који је завршио мастер академске студије на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу у школској 2012/2013. години.
  Докторске академске студије на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу, уписала школске 2012/2013. године.
  Године 2016. успешно брани пројекат докторске дисертације на тему „Фитнес параметри и антропометријске карактеристике прекомерно ухрањених и гојазних дечака“.
  Удата за супруга Марка, са којим има два сина, Деспота и Вукоту.

 • Као мастер професор физичког васпитања и спорта радила је у средњој Економској школи у Нишу током школске 2015/2016. године.
  У Спортском савезу Ниша похађала стручну праксу (шк. 2016/2017),
  У периоду од 2017 до 2019 године радила у Спортском савезу Ниша као стручни сарадник за спорт и послове у области спорта.
  Од 01. фебруара 2019. изабрана у звање асистента за ужу научну област Научне дисциплине у спорту и физичком васпитању, за предмете Катедре за примењену кинезиологију на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу.
  Објавила је више научних и стручних радова у домаћим и иностраним часописима.