• Компетенције: лична страница на порталу НПАО Универзитета у Нишу
  • Стефан Ђорђевић је рођен 18.04.1990. године у Нишу у коме је завршио основну и средњу Електротехничку школу. Основне студије завршио на факултету Спотра и физичког васпитања Универзитета у Нишу 2013. године са просечном оценом 9.14. Мастер студије звршио на факултету Спотра и физичког васпитања Универзитета у Нишу 2014. године са просечном оценом 10. Од 2014. године налази се на докторским академским студијама на факултету Спотра и физичког васпитања Универзитета у Нишу. Током студирања на докторским академским студијама остварио две студентске мобилности у Бугарској и Чешкој у укупној дужини трајања од 12 месеци. Сертификовани је Schroth терапеут и лиценцирани тренер пливања.

  • Током студирања добитник је државних и градских стипендија, студентске мобилности на факултетима у оквиру граница Европске Уније, као и признања страних компанија за академска постигнућа (Филип Морис) 2013. године. Стефан Ђорђевић је поред редовних студентских обавеза учествовао у раду Факултета и дао свој допринос као: Студент продекан, члан Наставно научног већа, члан Одбора за студентско самовредновање и квалитет наставе. На нивоу Универзитета, као члан Управног одбора Универзитетског спортског савеза Ниша организовао бројна студентска спортска такмичења од 2012 до 2017. године. На нивоу града Ниша као потпредседник Омладинског парламента Ниша 2012. године вршио функцију потпредседника ресора за спорт, као и координисања младих амбасадора спорта у Нишу 2014. године, вишегодишњи организатор Светског дана спорта у Нишу.

    Такође, током докторских академских студија био је ангажован у настави на факултету Спорта и физичког васпитања у Нишу као истраживач приправник на предметима: „Корективна гимнастика“, „Тенис“, „Пливање“, „Активности у природи“ и „Методика моторичког учења и контроле“ од 2018 године до 2021. године.

    Учесник је у многобројним пројектима (осам) под покровитељством Европске уније, државе Србије, града Ниша и националних компaнија из области примењене кинезиологије. Учествовао је на бројним семинарима и научним скуповима од међународног значаја, у земљи и иностранству, у области спорта и кинезитерапије.

    Аутор је и коаутор више научних радова и једне књиге из области кинзитерапије. Стефан Ђорђевић је у време писања ове биографије имао више од педесет објављених научних радова. Асистетнт је на предметима „Корективна гимнастика“, „Тенис“, „Седентарни начин живота и јавно здравље“ и „Стручно педагошки рад“ учествује у реализацији практичног дела наставе „Активности у природи“ и пријемног испита на основним академским студијама на Факултету спорта и физичког васпитања, Универзитета у Нишу. Члан управног одбора академског пливачког клуба особа са инвалидитетом „Делфин“.