Страна 1 од 2

Назив Датум додавања  
Планови извођења наставе за шк. 2014/2015
Планови извођења наставе за шк. 2016/2017
Студијски програм Основних струковних студија од 2021-2022 нова верзија
211.92 KB
11.04.2024
Књига планова извођења наставе на Основним струковним студијама, спорт за школску 2023/2024
2.77 MB
04.10.2023
Књига планова извођења наставе на Основним струковним студијама за школску 2022/2023
2.75 MB
27.10.2022
Књига планова извођења наставе на Основним струковним студијама за школску 2021/2022
2.69 MB
13.10.2021
Правилник о завршном раду на Основним струковним студијама - пречишћен текст
121.82 KB
21.09.2018
Додатак дипломи - ОСС
357 KB
14.10.2015
Национални оквир квалификација Србије, Исходи учења/Дескриптори - ОСС
99.2 KB
14.10.2015
Општа упутства за писање семинарских радова, дипломских радова, магистарских теза и докторских дисертација - струковне
117.2 KB
14.10.2015

Страна 1 од 2