Акредитовани државни
факултет
Факултет спорта и физичког васпитања је акредитован као државни факултет
у области друштвено-хуманистичких наука – спорт, физичко васпитање,
рекреација за обављање наставне и научно-истраживачке делатности.
Настава организована
по катедрама
За реализацију практичне наставе користе се: Спортски центар 'Чаир',
Гимнастички клуб 'Ниш' као и спортска сала Факултета (борилачки спортови,
фитнес, корективна гимнастика, плес, ритмичка гимнастика и многобројни изборни предмети).
Висок ниво техничке и
информатичке опреме
Факултет је обезбедио завидан ниво техничке и информатичке опреме за реализацију
практичне наставе у складу са потребама студијских програма
који се реализују.
Константни напредак у
академском рангирању светских факултета спорта
Наш Факултет је из године у годину напредовао на Шангајској листи и данас
је раме уз раме са најбољим светским факултетима.

11

In the period from 18.3. to 22.3.2024. In 2008, our faculty, together with the Faculty of Sports and Physical Education with its temporary headquarters in Leposavic, hosted the BIP program called: "LEISURE TIME - PHYSICAL ACTIVITIES AND SCIENCE". In addition to activities in the snow and testing of motor skills, the program aimed to get to know the cultures of the cities and countries from which the participants come. 40 students and 15 professors participated in the BIP program. In addition to our faculty, students and professors from the Faculty of Sports and Physical Education, University of Pristina with temporary headquarters in Leposavic, University of Saint Cyril and Methodius, Veliko Trnovo, Bulgaria, University of Alemria, Spain, Democratic University of Thrace, Komotina also participated. , Greece and National University of Science and Technology Polytechnic Bucharest, Pitesti University Center, Pitesti, Romania.