Акредитовани државни
факултет
Факултет спорта и физичког васпитања је акредитован као државни факултет
у области друштвено-хуманистичких наука – спорт, физичко васпитање,
рекреација за обављање наставне и научно-истраживачке делатности.
Настава организована
по катедрама
За реализацију практичне наставе користе се: Спортски центар 'Чаир',
Гимнастички клуб 'Ниш' као и спортска сала Факултета (борилачки спортови,
фитнес, корективна гимнастика, плес, ритмичка гимнастика и многобројни изборни предмети).
Висок ниво техничке и
информатичке опреме
Факултет је обезбедио завидан ниво техничке и информатичке опреме за реализацију
практичне наставе у складу са потребама студијских програма
који се реализују.
Константни напредак у
академском рангирању светских факултета спорта
Наш Факултет је из године у годину напредовао на Шангајској листи и данас
је раме уз раме са најбољим светским факултетима.
 
Laura Capranica FIS 2023
Проф. др Лаура Капраника

Форо Италико, Универзитет у Риму,
Италија

Дуална каријера спортиста

Antonio Figueiredo FIS 2023
др Антонио Ј. Фигуеиредо

Факултет спортских наука и физичког васпитања, Универзитет Коимбра,
Португалија

Идентификација талената и развој - Перформансе или потенцијал?

Ranko Rajovic FIS 2023
Проф. др Ранко Рајовић

Шеф катедре за неуро науке у васпитању и образовању на Педагошком факултету, Универзитет Приморско,
Словенија

Неуро науке у спорту - Утицај кретања на развој когнитивних способности