obavestenje

Спискови студената по изборним предметима за МАС физичко васпитање и спорт у летњем семестру школске 2023/2024 и то изборна група 2 и изборна група 3 могу се погледати на следећем линку