Name Date added  
Правилник о организацији и систематизацији послова на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу
5.58 MB
16.10.2023
Одлука и Правилник о поклонима запослених на Факултету спорта и физичког васпитања
1.77 MB
24.04.2023
Одлука и Извештај о раду Факултета спорта и физичког васпитања за 2020/2021
3.52 MB
03.11.2022
Одлука и правилник о поступку стицања звања и заснивању радног односа сарадника ФСФВ
2.72 MB
28.10.2022
Статут Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу пречишћена верзија
590.19 KB
29.09.2022
Одлука и правилник о заштити података о личности ФСФВ
6.19 MB
21.09.2022
Одлука и правилник о дициплинској одговорности студената ФСФВ
3.81 MB
21.09.2022
Одлука о висини школарине и накнадама трошкова на ФСФВ за школску 2022/2023
2.5 MB
21.09.2022
Правилник о заштити од злостављања у образовном и радном процесу на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу
3.58 MB
14.07.2022
Одлука и правилник о пријемном испиту за упис студената у прву годину основних студија
3.7 MB
30.05.2022