Поштовани студенти са задовољством вас обавештавамо да имате могућности да у оквиру различитих програма академске мобилности боравите и завршите један или више семестара на универизитетима у земљама Европске уније.

Основни појмови

Мобилност студената је студијски боравак и стручна пракса коју студенти остварују на универзитетима, односно институцијама у иностранству.

Матична установа (енг. Sending/Home Institution) је високошколска установа (универзитет, односно факултет) која упућује студента на размену. У оквиру Универзитета у Нишу, под матичном установом се, у погледу права и обавеза према одлазећем студенту (и у смислу овог Правилника, уколико није другачије наглашено) подразумева факултет који упућује студента на размену, тј. факултет на којем студент студира.

Установа-прималац (енг. Receiving/Host Institution) је високошколска установа (универзитет, односно факултет) или друга институција на којој студент остварује мобилност. У оквиру Универзитета у Нишу се, у погледу права и обавеза према долазећем студенту (и у смислу овог Правилника, уколико није другачије наглашено) подразумева факултет на којем страни студент остварује своју мобилност.

Одлазећи студент (енг. Outgoing student) је студент Универзитета у Нишу који своју мобилност (студије или стручну праксу) остварује на универзитету, односно институцији у иностранству.

Долазећи студент (енг. Incoming student) је студент универзитета из иностранства који своју мобилност (студије или стручну праксу) остварује на Универзитету у Нишу.

Период мобилности је временски период током којег је студент на размени, односно на стручној пракси у иностранству.

Основни документи на којима се заснива мобилност студената Универзитета у Нишу су:

  1. план студијског боравка,
  2. уговор о учењу,
  3. уговор у учењу и истраживању,
  4. план обуке/истраживања/предавања,
  5. уговор о стручној пракси и обавези поштовања квалитета,
  6. препис оцена,
  7. потврда о обављеној стручној пракси,
  8. решење о академском признавању периода мобилности.

Документи наведени у претходном ставу не искључују могућност постојања и другачијих докумената мобилности у оквиру конкретног програма размене.

Додатне информације о мобилности студената и тренутно понуђеним конкурсима можете видети у оквиру категорије мобилност студената.

Такође, за ближе информације о програмима мобилности можете се обратити:

  • проф. др Марку Александровићу (marko.aleksandrovic@gmail.com , канцеларија 105), члану Комисије за признавање ЕСПБ бодова остварених у току мобилност студената у оквиру међународне сарадње Универзитета у Нишу и
  • др Бојану Јоргићу (bojanjorgic@yahoo.com ,канцеларија 105), особи задуженој за сарадњу са Канцеларијом за међународну сарадњу Универзитета у Нишу испред Факултета спорта и фитичког васпитања.

Линкове ка неким конкурсима везаним за мобилност студената можете пронаћи овде.

Преузмите документе потребне за мобилност.