• Competencies: personal page on the NPAO portal of the University of Niš
 • Преузмите: Europass Model CV
 • Саша (Радослав) Бубањ је рођен 21.09.1972. године у Београду. Основну и средњу школу завршио је у Нишу, као и Филозофски факултет - одсек за физичку културу Универзитета у Нишу, 1996. године са просечном оценом 9,29/10. На дипломском раду добио је оцену 10/10. Магистарску тезу под називом “Спортски тренинг, интензитет и предострожност код деце: предности и ризици на физиолошком плану”, одбранио је 2001. године на Департману спортских и физичких активности, Универзитета Париз VI, Пјер и Марија Кири у Француској. Докторску дисертацију под називом “Утицај изометријског и балистичког мишићног потенцијала на разлике у густини коштаног ткива кичменог стуба и зглоба кука спортиста и неспортиста”, одбранио је 2007. године на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу. Ожењен је и отац двоје деце.

 • Радни однос на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу засновао је 2005. године, када је изабран у звање асистента на предмету „Биомеханика“. Учествовао је у реализацији програмског садржаја практичног дела наставе на предмету „Биомеханика“ у школској 2005/06, 2006/07 и 2007/08 години. На предмету „Биомеханика“ изабран је у звање доцент, 2008. године. Од 2008. године спроводи практичну и теоријску наставу на предмету „Биомеханика“. У звање ванредни професор на предмету „Биомеханика“ изабран је 2013. године, односно у звање редовни професор 2017. године. На Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу, ангажован је на следећим предметима: „Биомеханика“ (Основне академске студије, физичко васпитање и спорт и Основне струковне студије, спорт), „Биомеханика спорта“ (Специјалистичке струковне студије, спорт), „Технологија спорта 2“ (Мастер академске студије, физичко васпитање и спорт и Мастер академске студије, учење на даљину), „Биомеханика вежбања“ (Мастер академске студије, Физичко васпитање, физичка активност и здравље) и „Примењена биомеханика спорта“ (Докторске академске студије). Учествује у реализацији практичне наставе на предмету „Скијање“, као и у реализацији пријемног испита за основне академске студије. Актуелно је ангажован на мастер академским студијама "Физичка активност, здравље и терапија вежбањем" Медицинског факултета Универзитета у Београду, на предмету Нове технологије у модулацији моторних способности и моторног учења".

  СПОРТСКА КАРИЈЕРА
  Још од пионирских дана, бавио се рукометом и био успешан играч у СР Југославији, Израелу и Француској. Наступао је за Р.К. Железничар Ниш, Р.К. Дубочица Лесковац, Р.К, Јединство Бољевац, Р.К. Кикинда, H.C. Herzliya, Tel Aviv, H.C. Mulhouse, Dreux AC Handball, J.S.B. Handball Bonifacio. Био је члан стручног штаба рукометне селекције Универзитета из Ниша на Универзитетском европском првенству у рукомету одржаном у Србији (Ниш), 14-20 јула 2008. године и члан екипе Р.К Железничар из Ниша, последњег јуниорског првака СФРЈ Југославије у рукомету из 1991. године. Актуелни је члан скупштине Р.К Железничар из Ниша.

  ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
  Руководилац је, координатор и учесник у бројним међународним, регионалним и националним пројектима (Tempus, Erasmus+, GIZ, ЗУОВ и др.). За дописног члана Срске академије образовања изабран је 2020. године. Председник је и члан комисија националног тела за акредитацију и проверу квалитета у Републици Србији (НАТ). У периоду од 2010-2020 г. активно је учествовао у раду међународног научног часописа Универзитета у Нишу под називом „Facta Universitatis Series Physical Education and Sport“, најпре као секретар часописа (2010-2015 г.), а потом и као уредник (2015-2020. г.). Руководиo је мастер академским студијским програмом под називом „Физичко васпитање, физичка активност и здравље“, Факултета спорта и физичког васпитања, Универзитета у Нишу. Предавао је и усмено излагао на иностраним и националним Универзитетима и научним скуповима и курсевима. Био је уредник зборника радова научне конференције Факултета спорта и физичког васпитања, Универзитета у Нишу, под називом „ФИС комуникације у спорту, физичком васпитању и рекреацији“. Био је члан редакције међународног научног часописа Универзитета из Ниша, под називом „Teme“, одговоран за област наука у спорту. Члан је уређивачке секције часописа „Sport Science“ из Босне и Херцеговине. Рецензент је у часописима „Facta Universitatis Series Physical Education and Sport“, „Teme“, „Scientific Research and Essays“, „Exercise and Quality of Life“, „Acta Facultatis Medicae Naissensis“, „Athens Journal of Sports“, „South African Journal“, и други. Представник је Факултета спорта и физичког васпитања, Универзитета у Нишу, у међународној организацији под називом „European Network of Sport Education (ENSE)“, члан је међународне организације под називом „European College of Sport Science (ECSS)“, као и „Удружења за превентивну педијатрију Србије“. Цитиран је 500 пута (доступно на: https://scholar.google.com/citations?user=AKys1fsAAAAJ&hl=en). Аутор је преко 100 библиографских јединица у домаћој и страној литератури, уџбеника, практикума и научно-стручних монографија.
  Стекао је звање инструктора скијања Скијашког савеза Србије. Поседује сертификат о учешћу на дијагностичком курсу остеопорозе и положеном тесту издатом од стране Међунардне фондације за остеопорозу и Удружења за борбу против остеoпорозе, Србија. Изабран је за најбољег студента Филозофског факултета, Универзитета у Нишу 1993. године. Његова кратка биографија објављена је у Енциклопедији Ниша, тому: Спорт, од стране Центра за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, редактор Проф. др Ненад Живановић, 2015. године, као и у Енциклопедији знаменитих личности Ниша, од стране Удружења стваралаца Ниша, редактор Проф. др Миле Новаковић, 2020. године. Одлично говори, чита и пише енглески, француски и шпански језик (сертификати B2 и C1 нивоа).

  МЕНТОРСТВА ОДБРАЊЕНИ ДОКТОРАТИ
  2015.г. Др Томислав Гашић: Ефекти специјалних вјежби са оптерећењем на брзину трчања и експлозивну силу спринтера и њихове релације са густином коштаног ткива;

  2017.г. Др Марко Раденковић: Утицај специфичног тренажног програма на биомеханичке параметре скок шута у кошарци.

  Значајан број менторства у мастер дипломским и завршним радовима.

  НАУЧНИ ПРОЈЕКТИ
  МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД СТРАНЕ ЕУ
  1) Tempus пројекат „Sport Professions: Education, Employment, Development in the Balkan Region“ (координатор пројекта за Универзитет у Нишу);

  2) Erasmus + КА107 пројекат мобилности студената, наставног и ненаставног особља, №2015-1-IT02- KA107-014697 (координатор пројекта за Универзитет у Нишу);

  РЕГИОНАЛНИ ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРАН ОД СТРАНЕ НЕМАЧКОГ МИНИСТАРСТВА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
  3) GIZ пројекат „Sports Activities for Potentials Development (ASAP)“ (учесник у пројекту);

  НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  4) Пројекат № OI179024, под називом: „The differences and the influences of the maximum muscle strength on the bone mineral density between athletes and non-athletes of high school population“ (руководилац пројекта);

  5) Пројекат № OI179019, под називом: „Biomechanical efficiency of the elite Serbian athletes“ (учесник у пројекту);

  ПРОЈЕКАТ ЗАВОДА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА РЕПУБЛИКЕ
  СРБИЈЕ
  6) Кооперативни приступ у савременој настави физичког и здравственог васпитања (руководилац пројекта);

  ОПШТИНСКИ ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРАН ОД СТРАНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
  7) Пројекат под називом“Sport in service of health” (координатор пројекта).