• Competencies: personal page on the NPAO portal of the University of Niš
  • Преузмите: Europass Model CV
  • Др Владимир Антић, рођен 18.02.1985. у Нишу. Основну школу и гимназију "Светозар Марковић" у Нишу завршио са одличним успехом. Године 2004. уписао Медицински факултет Универзитета у Нишу, смер медицина. Дипломирао 2010. године. Просечна оцена током студирања 9.53 и одбрањен дипломски рад из Анатомије са оценом 10. У току студија био је учесник студентских конгреса студената медицине како у земљи тако и у иностранству. Године 2011. уписао Академске докторске студије на Медицинском факлутету у Нишу - смер молекуларна медицина. Обавио приправнички стаж у Клиничком центру Ниш и Дому здравља Ниш. Године 2011. положио стручни испит при Министарству здравља. Служи се енглеским језиком и поседује знање рада на рачунару.

  • Учествовао је на многим националним и међународним конгресима као аутор и ко-аутор радова и учествовао у континуираним едукацијма. Засновао је радни однос 2013. године на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу у звању асистента на предмету Анатомија. Сада се налази у звању доцента на истом предмету. Уписао је специјализацију из области Спортске медицине и тренутно је на завршној години исте. Докторске студије завршио је 2015. године, одбраном докторске дисертације под називом: „Морфометријска и имунохистохемијска анализа соматотропних ћелија аденохипофизе и њихова повезаност са присуством саркопеније током старења човека".