• Предметни наставници:
  • Циљ: Разумевање основних промена антрополошких карактеристика и способности са годинама живота. Проширити и интегрисати знања о физиологији и психологији старења са физиологијом и психологијом вежбања у циљу здравог старења и превенције обољевања. Познавање основа тренинга за популацију старих. Утврђивање нивоа физичких активности и фитнеса старих особа.
  • Исход: После успешно савладаног курса студенти ће моћи да користе стечена знања о стању, тренду и промена које се дешавају код старих особа. У пракси ће моћи да конципирају фитнес програме, као и да у пракси са старима примене одговарајуће програме вежбања. Такође биће оспособљени за праћење ефеката примењених програма и вршења надзора фитнес програма код старих особа.