• Предметни наставници:
  • Циљ: Разумевање улоге вежбања у контроли телесне тежине. Идентификовање параметара телесне композиције Развијање знања о релацијама седентарног понашања и здравља и коришћење научних сазнања везаних здравље.
  • Исход: Након завршетка курса студенти ће знати последице седентарног понашања и физичке неактивности. Моћи ће да, у складу са одређеним параметрима предлажу фитнес програме за децу, младе и старе људе у функцији побољшања здравља.