• Предметни наставници:
  • Циљ: Развијање знања о развоју тела, кретању и моторичким способностима у периоду раста и развоја, као и старих људи.
  • Исход: Након одслушаног курса студенти ће моћи да користе практичне алате везане за вежбање деце и старих, а који се заснивају на сазнањима о развоју и променама моторике децe и старих.