• Предметни наставници:
  • Циљ: Упознавање студената са узроцима и врстама замора, као и потенцијално ефикасним средствима и методама опоравка спортиста.
  • Исход: Усвајање знања о узроцима замора и планирању опоравка спортиста одговарајућим средствима и методама.