• Предметни наставници:
 • Циљ: Стицање знања о теорији, тренингу, техници, тактици, методици и стручној пракси у елементима борилачких спортова који се могу успешно применити у самоодбрани
 • Исход: Методичко овладавање моторичким знањима и вештинама техничким елементима борилачких спортова који се успешно могу применити у самоодбрани од различитих начина напада и напада различитим предметима.
 • Материјали за испит:

  ВИДЕО СНИМЦИ

  Џудо

  Карате

  Бокс

  Самоодбрана 1

  Самоодбрана 2