• Предметни наставници:
 • Циљ: Циљ изучавања одбојке на песку као спортске игре је стицање знања и вештина као дела науке која проучава спорт и физичко васпитање, њен развој, методе и подручја и да студенте оспособи за примену основних средстава и метода у васпитно образовној делатности.
 • Исход: Студенти су оспособљени да разумеју основне одбојкашке законитости, овладају су теоријским знањем и практичним способностима и то примењују у настави која је планирана одређеним програмима у зависности од старости ученика, затим примењују неке методе у истраживању у школској и спортској пракси.
 • Информације:

  05.06.2023.

  ПОЧЕТАК БЛОК НАСТАВЕ

  Блок настава за студенте почиње у петак 09.06.2023. на спортским теренима базена СЦ Чаир у 8 сати.

  Предметни наставник
  Проф. др Драган Нејић