spasilac

Факултет спорта и физичког васпитања објављује оглас за упис кандидата на курс за стицање звања СПАСИЛАЦ НА ВОДИ као и кандидата за обнову раније стечених звања. Више детаља у тексту обавештења.

ОБАВЕШТЕЊЕ

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРИЈАВА - СПАСИЛАЦ НА ВОДИ

ПРИЈАВА ЗА ОБНОВУ ЗВАЊА

УСЛОВИ ЗА ОБНОВУ ЗВАЊА