coach

Настава за полазнике стручног оспособљавања и усавршавања у спорту почиње 19.11.2022. Настава ће се реализовати суботом и сва предавања ће почињати од 9 сати према распореду извођења наставе који ће благовремено бити објављен на сајту факултета.