• Competencies: personal page on the NPAO portal of the University of Niš
  • Преузмите: Europass Model CV
  • Др Љиљана Бјелаковић је рођена 19.10.1975.године у Нишу. Медицински факултет у Нишу je уписала, 1998.године. Дипломирала је 2005. године са просечном оценом током студирања 9.19. Године 2006. је уписала је Докторске академске студије на Медицинском факултету у Нишу. Од 2011. год. ради као асистент на предмету Хигијена, Факултета спорта и физичког васпитања  у Нишу,  од 2013.године као доцент , а од 2018.године као ванредни професор на предмету .  Докторску дисетацију је одбранила 2012.године. Специјалистичке студије из Спортске медицине је завршила 2020.године на Медицинском факултету у  Нишу. Аутор је и коаутор већег броја радова објављених у међународним и националним научним часописима. Учесник бројних иностраних и националних конференција и  предавач по позиву на националним конгресима  из области превентивних грана медицине  и спортских наука.

  • Аутор је и коаутор већег броја радова објављених у међународним и националним научним часописима.