• Competencies: personal page on the NPAO portal of the University of Niš
 • Основну и средњу школу је завршио у Вргинмосту, Топуско, Р. Хрватска. Факултет физичке културе је завршио 23.12.1993. године на Филозофском факултету у Нишу, студијска група за физичку културу. Магистарску тезу је одбранио 11.12.2000. у Нишу под називом: „Утицај програма опште физичке припреме на развој морфолошких карактеристика, моторичких и функционалних способности код деце селекционисане за атлетику". Докторску дисертацију је одбранио 5.11.2004. у Нишу под називом: „Утицај експерименталног програма на повећање аеробне способности деце у спортском ходању".

 • Радни однос на Филозофском факултету у Нишу, студијска група за физичку културу у звање асистент приправник на предмету атлетика је засновао и изабран 1.10.1994. У звање доцента је изабран 17.10.2005.

  Ментор је у два магистарска рада: Даниела Станковића под називом: Повезаност морфолошких карактеристика и моторичких способности са резултатом у скоку увис код ученика основних школа, и Љубе Милићевића под називом : Утицај морфолошкиј карактеристика и моторичких способности на резултате у спринтерском трчању код студената физичке културе.

  Ментор је у докторској дисертацији др Даниела Станковића под називом: Снага као фактор успеха у спортском пењању.

  Члан је комисије у одбрани магистерске тезе на Факултету спорта и физичког васпитања у Бања Луци кандидата Горане Тешановић : Релације неких антропомоторичких способности са постигнутим резултатом у бацању вортекса.

  Био је и члан комисије у одбрани докторске дисертације на Факултету спорта физичког васпитања у Новом Саду кандидата мр. Гианнакопулос Цхараламбоса на тему Утицај експерименталног модела трчања на повећање аеробне способности ученика основних школа.

  Био је ментор у 33 дипломска рада, 7 радова за стицање звања Оперативни тренер атлетике и ментор у два рада струковних студија. Рецензент је књиге Атлетика, аутора др Ратка Павловића, као и учесник пројекта Вега на Факултету хуманих наука у Банској Бистрици, Словачка.

  Члан је Савета Факултета у два мандата, почев од 2006. године.

  Заменик је шефа катедре за индивидуалне спортове.

  Био је државни репрезентативац од 1987. до 2008. године. Финалиста (првих дванаест) је свих великих такмичења.

  У периоду од 25.2.2008. до 25.6.2009. обављао је функцију Потпредседника Атлетског Савеза Србије. Председник је Академског Атлетског Клуба Ниш, члан УО Тренерске Организације Србије, члан је програмске комисије Олимијског Комитета Србије. Има лиценцу тренера и атлетског судије савезног ранга.

  Учествовао је на Конгресу тренера Европске Атлетске Асоцијације у Москви децембра 2007. године, држао је предавање на Првом Семинару атлетских тренера Тренерске Органиације Црне Горе у Подгорици 25.9.2009. године на тему Висински тренинг и пулсметрија, као и на семинару тренера србије у Чачку 2007. године.