• Competencies: personal page on the NPAO portal of the University of Niš
  • Преузмите: Europass Model CV
  • Бојан Јоргић је рођен 10. 9. 1980. године у Загребу, а од 1991. године живи у Нишу. Основну и средњу школу је завршио у Нишу као одличан ученик. Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу уписао je школске 1999/2000 године и завршио 15. 12. 2004. године са просечном оценом 8,64 и оценом 10 на дипломском раду. Докторске академске студије на истом факултету уписао је 2008 године. Све планом и програмом предвиђене испите положио је са просечном оценом 9,85.

    Од 2007. године ради као тренер у пливачком клубу „Ниш 2005". У школској 2012/2013 години је радио као демонстратор на предмету Пливање на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу. Од 2013. године ради као асистент на предметима Холистички приступ адаптивном физичком вежбању, Инклузија у организованим физичким активностима, Спорт особа са инвалидитетом, Адаптивно физичко вежбање и Корективна гимнастика. Као истраживач сарадник од 2011. године укључен је у два пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

  • Његово научно и стручно поље интересовања је адаптивно физичко вежбање, пливање (обука, школа пливања и тренинг) и рекреација. Објавио је више од 40 научних радова из области спорта и физичког васпитања. Био је учесник и организатор великог броја семинара из пливања за особе са инвалидитетом у земљи и иностранству. Оснивач је и председник скупштине Асоцијације адаптивног пливања Србије ─ АДАПТС.

    Руководио је и учествовао у више пројеката пливања за децу са инвалидитетом на подручју града Ниша, као тренер у Пливачком клубу за особе са инвалидитетом „Делфин" из Ниша. Као представник АДАПТС-а учествовао је на пливачком кампу за особе са инвалидитетом у Истанбулу и на скандинавским параолимпијским играма у Малмеу 2014. године.

    Ожењен је Маријом, са којом има ћерку Јовану и сина Саву.