1

У оквиру пројекта "INCLUSION RELOADED" један од остварених циљева је завршен приручник са вежбама и играма за особе и децу са инвалидитетом и младима у ризику. Приручник је намењен наставницима физичког васпитања, тренерима у спортским клубовима, рекреаторима и свима који раде са децом са инвалидитетом и сметњама у развоју.

Линк за преузимање

2

3