Успостављање Студентског парламента је једна од основних претпоставки за активно учешће студената у раду високошколских установа и јединица и њихово третирање као равноправног партнера са осталим субјектима у процесу студирања.

Партиципација студената је једна од полазних основа Болоњског процеса и успешног реформисања система високог образовања.

Студентски парламент има за циљ остварење права и заштиту интереса студената тако што бира и разрешава представнике студената у органима факултета и другим органима где су заступљени, у телима факултета и универзитета имају право гласа по свим питањима која се тичу студената, квалитета наставе и спровођења реформе наставног процеса. Због тога је важно ативно учешће студената као представника у изабраним телима.

Као орган који делује на матичном факултету своју улогу Студетски парламент је прихватио врло одговорнo. Има конструктивну и отворену сарадњу са органима управе Факултета и досадашња искуства и позитивна решења показују оправданост постојања и деловања Студентског парламента.

Масовније укључивање студената у активности Студентског парламента сигурно би допринело унапређењу рада, афирмисању нових идеја на реалним основама и побољшању свеукупног образовног процеса.

Права и заштита интереса студената

 • Студентски парламент факултета је орган преко кога студенти остварују своја права и заштиту својих интереса.
 • Избор чланова Студентског парламента Факултета врши се сваке године у априлу, најкасније до 20. априла, тајним и непосредним гласањем.
 • Право да бирају и да буду бирани у Студентски парламент имају сви студенти Факултета, уписани на студије у школској години у којој се врши избор.
 • Мандат чланова Студентског парламента траје једну годину. Одлуку о броју чланова Студентског парламента доноси декан Факултета, на основу података о броју уписаних студената.
 • Начин и поступак предлагања и избора кандидата уређује се Статутом Студентског парламента Факултета.Бирачки списак уређује Служба за наставу и студентска питања и доставља га Студентском парламенту и декану Факултета.
 • Члану Студентског парламента коме је престао статус студента, престаје мандат даном престанка статуса, а допунски избори се спроводе у року од 15 дана.

Надлежност Студентског парламента

Студентски парламент Факултета:

 • Бира и разрешава председника и подпредседника Студентског парламента;
 • Доноси Статут Студентског парламента;
 • Студентски парламент предлаже студента продекана;
 • Оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Студентског парламента;
 • Бира и разрешава представнике студената у органима и телима Факултета;
 • Доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента;
 • Разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, анализом ефикасности студирања, унапређењем мобилности студената, подстицањем научно-истраживачког рада студената, заштитом права студената и унапређењем студентског стандарда;
 • Организује и спроводи програме ваннаставних активности студената;
 • Учествује у поступку самовредновања Факултета, у складу са општим актом који доноси Наставно-научно веће;
 • Бира и разрешава представнике студената у органима и телима других установа и удружења у којима су застуљени представници студената Факултета, у складу са општим актом установе, удружења, односно Универзитета и Факултета;
 • Усваја годишњи извештај о раду студента продекана;
 • Усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању Студентског парламента Факултета;
 • Усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Студентског парламента;
 • Обавља и друге послове, у складу са Законом, овим Статутом и општим актима Факултета.

Председник студентског парламента је Невена Митић

Потпредседник је Богдан Пејчић

Секретар је Јелена Филиповић

СТУДЕНТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

AIESEC

Контакт

Факултет спорта и физичког васпитања
Чарнојевића 10а, 18000 Ниш

тел. +381 18 510-900
        +381 18 511-940
        +381 18 511-941

фах +381 18 242-482
   
e-mail: info@fsfv.ni.ac.rs

ж.р. 840-1782666-31

AR 200x200

FIS 2019 logo footer

Наш факултет на друштвеним мрежама:
fb buttontw buttong buttonyt button
bedava bonus 18casinos.com - casino blog sitesi deneme bonusu veren siteler superbetin 1xbet deneme bonusu veren siteler mvbcasino.com - kumar blog sitesi