Назив студијског програма:
           ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ

Врста студијског програма / ниво студија:
           Основне академске студије / први ниво студија

Академски назив:
          Дипломирани професор физичког васпитања и спорта.

Трајање студијског програма / број бодова:
         Четири године (осам семестра) / 240 ЕСПБ

Студијски програми:
У циљу сталног унапређивања наставног процеса, Факултет спорта и физичког васпитања периодично врши измене у студијским програмима. Студенти студирају по студијском програму који је у моменту њиховог уписа у прву годину био важећи. У менију са десне стране могу се видети студијски програми који су важили почевши од школске 2009/2010 па до школске 2019/2020 године.

СТАНДАРД 2. Сврха студијског програма:
Сврха студијског програма Основних академских студија, физичко васпитање и спорт je усмерена на стицање две групе знања. Прва група се односи на усвајање знања из основних антрополошких дисциплина, а друга се односи на педагошка знања, умења и навике, које су неопходне за рад на образовању и васпитању деце у настави физичког васпитања и спорта. Студијски програм Основних академских студија, физичко васпитање и спорт, обезбеђује студентима да стекну неопходна знања везана за методске поступке обучавања кретних елемената техникe различитих спортова и спортских дисциплина; начин тренирања спортских техника; начин конципирања методских часова спортских техника и часова тренирања појединачних спортова или спортских дисциплина. На овај начин студијски програм развија компетенције којима се обезбеђује способност и знање планирања и реализовања наставних планова и програма за наставни предмет физичко васпитање у предшколским установама, основним и средњим школама и стручно педагошко планирање и реализацију спортских активности у школским спортским друштвима и секцијама што доприноси развоју физичког васпитања и спорта па су стога друштвено оправдане и корисне.

СТАНДАРД 3. циљеви студијског програма
Основни циљ студијског програма Основних академских студија, физичко васпитање и спорт, је да обезбеди студентима да успешним савладавањем студијског програма стекну неопходна знања и вештине, да их оспособи да стечена знања и вештине примењују у практичном раду и тиме стекну квалификацију дипломираног професора физичког васпитања и спорта.

Посебни циљеви:

 • оспособити студенте да стекну академско знање на бази научних резултата и емпиријских сазнања и информација о физичким активностима деце различитог пола и узраста и да стечено знање ефикасно примењују у наставним активностима,
 • овладати компетентним спортским знањима, умењима и навикама за успешно програмирање и реализацију садржаја спорта у програмима физичког васпитања и спорта,
 • овладати спортском праксом и стећи адекватно спортско искуство као основу за ефикасну демонстрацију и коришћење спорта у пракси образовања ученика, као и за сопствени професионални развој,

СТАНДАРД 4. компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма Основних академских студија, физичко васпитање и спорт, студент стиче опште способности:

 • анализе, синтезе и предвиђања решења и последица,
 • развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа,
 • овладавања методама и поступцима истраживања,
 • професионалне етике,
 • примене знања у пракси,
 • развоја комуникационих способности.

Студент који савлада студијски програм Основних академских студија, физичко васпитање и спорт, стиче предметно-специфичне способности:

 • познавањa и разумевањa физичког васпитања и спорта,
 • решавањa конкретних проблема у области физичког васпитања и спорта уз коришћење одговарајућих метода и поступака,
 • повезивањa основних знања из различитих области знања и могућност њихове примене у области физичког васпитања и спорта,
 • праћењa и применe новина у области физичког васпитања и спорта,
 • развојa конкретних вештина неопходних у стручном раду у области физичког васпитања и спорта,
 • коришћењa информационо-комуникационих технологија за овладавање знањима у области
 • физичко васпитање и спорт.

Студент који савлада студијски програм Основних академских студија, физичко васпитање и спорт, стиче компетенције дипломираног професора физичког васпитања и спорта за:

 • организацију и реализацију наставе физичког васпитања,
 • примену знања и вештина у планирању и реализацији тренажног процеса,
 • реализацију корективних третмана постуралног статуса ученика,
 • вођење и реализацију рекреативних програма,
 • праћење и коришћење научних информација.

Услови за упис на студијски програм
На студијски програм може се уписати лице које је завршило четворогодишњу средњу школу свих смерова и струка, које је здраво и телесно способно за несметано похађање практичне наставе и полагање практичних делова испита и које положи пријемни испит. Лекарска комисија, након извршеног прегледа кандидата, даје оцену здравственог и телесног статуса кандидата. Пријемни испит обухвата пет тестова: Tест oпште информисаности из области спорта и физичког васпитања, Tест пливања, Тест општих моторичких способности, Tест трчања на 800 метара за жене и 1500 метара за мушкарце, Tест специфично-моторичких способности са лоптом. Студијски програм не могу уписати кандидати који у сведочанствима немају оцену из физичког васпитања. Начин и поступак спровођења пријемног испита утврђен је општим актом Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу.

FaLang translation system by Faboba

Контакт

Факултет спорта и физичког васпитања
Чарнојевића 10а, 18000 Ниш

тел. +381 18 510-900
        +381 18 511-940
        +381 18 511-941

фах +381 18 242-482
   
e-mail: info@fsfv.ni.ac.rs

ж.р. 840-1782666-31

AR 200x200

FIS 2019 logo footer

Наш факултет на друштвеним мрежама:
fb buttontw buttong buttonyt button
 • 1xbet 1xbet Yabancı Forex Siteleri youwin giriş 1xbet giriş 1xbet mobil ödeme ile bahis bedava bonus kumar siteleri casino siteleri online casino siteleri rulet siteleri bonus veren siteler mobil ödeme ile bahis canlı casino kazandıran slot oyunları