Информације везане за полагање пријемног испита за упис у прву годину Основних академских студија на Факултету спорта и физичког васпитања у школској 2023/2024 години биће истакнуте на овој страници.

ДРУГИ УПИСНИ РОК

Пријава кандидата

Пријављивање заинтересованих кандидата за полагање пријемног испита за упис у прву годину Основних академских студија у другом уписном року обавиће се од 31. августа до 2. септембра 2023. године у Служби за наставу и студентска питања Факултета спорта и физичког васпитања од 9 до 13 сати.

 Списак потребне документације за пријаву кандидата  pdf

 


Пријавни лист - Један од докумената потребних за пријаву кандидата за полагање пријемног испита је и Пријавни лист. Потребно је да кандидати читко попуне ОДГОВАРАЈУЋИ пријавни лист у зависности од врсте студија за коју желе да полажу пријемни испит


Пријавни лист - Основне академске студије pdf


Сведочанства и диплома о положеном матурском испиту
- Приликом предаје документације потребно је предати фотокопије сведочанстава и дипломе о положеном матурском испиту а оригинале докумената (или оверене фотокопије) дати на увид.


Лекарско уверење овлашћене здравствене установе - Документ који издаје здравствена установа која је овлашћена за ову врсту прегледа (Домови здравља на територији Републике Србије, Заводи за спортску медицину, приватни Домови здравља) у питању је стандардизовани образац за упис на све државне факултете на територији Републике Србије.


Потврда комисије на нивоу факултета - Преглед који кандидати обављају на дан предаје документације на факултету, преглед врше професори нашег факултета са Катедре медицинских предмета.

Једнаке могућности за образовање

Република Србија посвећује велику пажњу пружању једнаких могућности за образовање припадницима националних мањина као и Србима из земаља у окружењу. Кандидати који припадају некој од група обухваћених на посебан начин могу преузети одговарајуће изјаве које се прилажу уз осталу конкурсну документацију.


Препорука Националног савета ромске националне мањине pdf


ИЗЈАВА - Припадници ромске националне мањине pdf


ИЗЈАВА - Припадници српске националне мањине у земљама у окружењу pdf

Цена и упутство за уплату
Висина накнаде за полагање пријемног испита износи 7.500,00 динара.
Назначени износ потребно је уплатити на жиро рачун Факултета спорта и физичког васпитања.
Уплатилац: Име, презиме и адреса кандидата
Сврха уплате: Накнада за полагање пријемног испита
Прималац: Факултет спорта и физичког васпитања, Чарнојевића 10а, 18000 Ниш
Жиро рачун: 840-1782666-31
Позив на број: 913

 

Полагање пријемног испита
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Полагање пријемног испита за упис у прву годину Основних академских студија обавиће се 4. и 5. септембра 2023. год. и састоји се од полагања пет тестова. Информације о полагању, распоред кандидата по групама за полагање као и све остале релевантне информације биће накнадно објављене.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
ТЕСТ СПЕЦИФИЧНО-МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ СА ЛОПТОМ
Датум Место Време
04.09.2023. СЦ Шивара 8.00
ТЕСТ ОПШТИХ МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ 
Датум Место Време
04.09.2023. СЦ Шивара 9.00
ТЕСТ ПЛИВАЊА
Датум Место Време
04.09.2023. Базен Чаир  18.00
ТЕСТ ТРЧАЊА
Датум Место Време
05.09.2023. Стадион СЦ Чаир 8.00
ТЕСТ ОПШТЕ ИНФОРМИСАНОСТИ
Датум Место Време
05.09.2023. Амфитеатар ФСФВ 12.00