• Компетенције: лична страница на порталу НПАО Универзитета у Нишу
  • Даница Пиршл, доцент доктор на предмету Енглески језик, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу

    Рођена сам 1958. године у Нишу где сам завршила основну и средњу школу. Школске 1976. уписала сам студије англистике на Филозофском факултету у Нишу, а дипломирала сам 28.06.1980. године на истом факултету. Од септембра 1980. године до 1.септембра 1981. радила сам као професор енглеског језика у О.Ш. "Светозар Марковић" у Врбасу и гимназији „Жарко Зрењанин" у Новом Саду. Од 1981. до 1993. године радила сам као преводилац за енглески и немачки језик у Електронској индустрији у Нишу. При едукативном центру ЕИ Холдинг-а радила сам као координатор за стране језике у сарадњи са Yugoslav British School из Београда на едукацији стручног кадра ЕИ-а за језик струке (организовање курсева енглеског језика за област електронике, машинства, пословног језика).

  • Од 18. 05. 1993. сам била у радном односу на Одсеку за англистику Филозофског факултета у Нишу, у звању предавача за предмет Енглески језик. Од 2000. године у радном односу сам на Факултету за спорт и физичко васпитање у Нису у звању доцент за ужу научну област Енглески језик где и данас радим.

    Магистрирала сам 16 11.2001 године на Филозофском факултету у Нишу одбранивши магистарску тезу под насловом „Улога стратегија читања на енглеском као страном језику" под менторством проф. др Ђорђа Видановића и тако стекла академски назив магистар филолошких наука. 2011 сам одбранила докторску дисертацију „Реторичке и метадискурсне особености научног дискурса енглеског језика у регистру спорта". 2012 изабрана сам у звање доцент на предмету Енглески језик, на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу. Члан сам ДПЛС ( друштво за примењену лингвистику Србије), ЕЛТА-е (English Language Teachers Association), ЕССА (The European Society for the Study of EnglishLanguage), члан ТЕСОЛ ТРАКИА, у Грчкој, НЕЛТА удружења професора енглеског језика, члан удружења научно-стручних преводилаца Србије.