Назив студијског програма:
            ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ, СПОРТ

Врста студијског програма / ниво студија:
Основне струковне студије / први ниво студија

Академски назив:
Струковни тренер у спорту

Трајање студијског програма / број бодова:
Три године (шест семестра) /180 ЕСПБ

Студијски програми:
У циљу сталног унапређивања наставног процеса, Факултет спорта и физичког васпитања периодично врши измене у студијским програмима. Студенти студирају по студијском програму који је у моменту њиховог уписа у прву годину био важећи. У менију са десне стране можете пронаћи студијске програме који су важили почевши од школске 2009/2010 па до школске 2019/2020 године.

СТАНДАРД 2. Сврха студијског програма:
Сврха студијског програма Основних струковних студија, спорт, за стицање стручног назива струковни тренер у спорту је да образује и оспособи студенте за самосталан стручни рад на организацији и реализацији тренажних процеса и такмичења у области спорта, да се студенти кроз квалитетно и ефикасно овладавање знањима и практичним искуствима могу укључити у професионални и стручни рад у спорту. Наставом се обезбеђује усвајање општих знања из различитих антрополошких наука и дисциплина; из специјалних и специфичних знања из теорије, методике, технике, тактике, физичке припреме и стручног рада у изабраном спорту; из знања о спортском тренингу уопште; из специјалних знања карактеристичних за спорт уопште, а посебно за изабрани спорт. На основу усвојених теоријских и практичних знања, будући тренер је оспособљен за примену стручних и научних знања и вештина у тренажном процесу у оквиру свих узрасних категорија и свих нивоа спортске квалификације. Студијски програм Основних струковних студија, спорт развија конкретне компетенције које доприносе развоју спорта па су стога друштвено оправдане и корисне што је у складу са основним задатком Факултета (да савременим студијским програмима образује високостручне кадрове у области физичког васпитања, спорта и рекреације), као и са другим основним и посебним задацима и циљевима Факултета.


СТАНДАРД 3. циљеви студијског програма
Циљеви студијског програма Основне струковне студије, спорт укључују постизање стручних компетенција у области спорта и методе за стицања тих компетенција. Циљеви укључују стицање практичних вештина, које су неопходне за будући стручни и професионални рад.

Циљеви су формулисани на следећи начин:

 • Образовати студенте да кроз квалитетно и ефикасно овладавање знањима и кроз практична искуства и примену практичних вештина, могу да се укључе у професионални рад у изабраном спорту.
 • Оспособити студенте за ефикасно професионално ангажовање у спортским клубовима, ради реализације тренажног процеса и такмичења.

Упознати студенте са:

 • моделима истраживања проблема у спорту,
 • неопходним стручним информацијама о знањима, умењима и вештинама везаним за обучавање и тренинг,
 • инструкцијама које се дају у процесу тренирања и такмичења,
 • информацијама из других области знања које су неопходне за тренирање и такмичење спортиста,
 • комуникацијским моделима за сарадњу са спортистима, тренерима, медијима и друштвеном заједницом.

СТАНДАРД 4. компетенције дипломираних студената
Савладавањем студијског програма Основних струковних студија, спорт, студенти стичу опште способности:

 • анализе и синтезе чињеница,
 • примене теоријских и практичних знања,
 • развој комуникативних квалитета у области струке као и и професионалне етике,
 • развој терминолошке стручне оспособљености.

Студенти који савладају студијски програм Основних струковних студија, спорт, стичу предметно-специфичне способности:

 • познавања и разумевања организације спорта и његових специфичности,
 • повезивања основних знања из различитих области знања и могућност њихове примене у области спорта,
 • праћења и примене новина у области изабраног спорта,
 • развој конкретних вештина неопходних у стручном раду у спорту,
 • коришћења информационо-комуникационих технологија за овладавање знањима о спорту.

Завршетком студијског програма основних струковних студија, спорт, студенти стичу компетенције струковног тренера изабраног спорта за:

 • примену знања и практичних искустава у професионалном раду,
 • примену знања и вештина у реализацији тренажног процеса у спорту уопште и конкретном спорту,
 • примену метода тренирања у спорту уопште и конкретном спорту,
 • организацију и стручни рад у процесу тренирања и такмичења,
 • примену научних информација из других антрополошких наука,
 • примену комуникацијских модела и технологија у раду са спортистима, тренерима, медијима и широм друштвеном заједницом.


Услови за упис на студијски програм
На студијски програм може се уписати лице које је завршило четворогодишњу средњу школу свих смерова и струка, које је здраво и телесно способно за несметано похађање практичне наставе и полагање практичних делова испита и које положи пријемни испит. Лекарска комисија, након извршеног прегледа кандидата, даје оцену здравственог и телесног статуса кандидата. Студијски програм не могу уписати кандидати који у сведочанствима немају оцену из физичког васпитања. Начин и поступак спровођења пријемног испита утврђен је општим актом Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу.

FaLang translation system by Faboba

Контакт

Факултет спорта и физичког васпитања
Чарнојевића 10а, 18000 Ниш

тел. +381 18 510-900
        +381 18 511-940
        +381 18 511-941

фах +381 18 242-482
   
e-mail: info@fsfv.ni.ac.rs

ж.р. 840-1782666-31

AR 200x200

FIS 2019 logo footer

Наш факултет на друштвеним мрежама:
fb buttontw buttong buttonyt button
 • 1xbet 1xbet Yabancı Forex Siteleri youwin giriş 1xbet giriş 1xbet mobil ödeme ile bahis bedava bonus kumar siteleri casino siteleri online casino siteleri rulet siteleri bonus veren siteler mobil ödeme ile bahis canlı casino kazandıran slot oyunları